O firmie

Piątek, Lipiec 28, 2017 

Firma ShiftComp na rynku usług informatycznych istnieje od 2000 roku. Naszą działalnośc prowadziliśmy najpierw na terenie Krakowa, nastepnie województwa małopolskiego, obecnie świadczymy usługi na terenie całej Polski.

Od samego początku postawiliśmy na doskonalenie merytoryczne i metodyczne w celu profesjonalnego przygotowania usług szkoleniowych i wdrożeniowych nowych systemów i programów informatycznych. Doświadczenie współpracy z wielomami firmami i instytucjami oraz zrealizowane liczne projekty dają podstawę do tego, aby móc powiedzieć o nas, iż stanowimy zespół osób fachowo i z pasją wykonujących swoją pracę.

Od wielu lat współpracujemy z firmą Vulcan największym w Polsce producentem programów dla oświaty. Przez kilka lat byliśmy współwykonawcami projektów Ministerstwa Edukacji Narodowej: w zakresie szkolenia nauczycieli w zakresie ICT, szkolenia w ramach projektu Zintegrowany System Zarządzania Oświatą, oraz projektu Pracownie Komputerowe dla Szkół. Prowadziliśmy kurs System Informacji Oświatowej (SIO) oraz liczne kursy komputerowe dla kadry kierowniczej oświaty.

Także z firmą Vulcan uczestniczyliśmy w realizacji projektu, „Innowacyjny pracownik urzędnik atutem państwa", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, realizowany jest na podstawie umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako Instytucją Wdrażającą Poddziałanie 5.2.1  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Prowadziliśmy kursy, których celem było podniesienie kwalifikacji urzędników gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w zakresie posługiwania się technologiami informacyjnymi.

Z firmą Sygnity uczestniczyliśmy w realizacji projektu Ministerstwa Sprawiedliwości ,,Systemu Obsługi Wydziału Ksiąg Wieczystych (SOWKW)'' w trakcie, którego szkoliliśmy pracowników Wydziałów Ksiąg Wieczystych na terenie całej Polski.

Prowadziliśmy także kursy programu OU Pomost realizowanego przez firmę Sygnity tworzonego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.

Oprócz tego prowadziliśmy kursy z zakresu programów biurowych, księgowych, statystycznych dla firm oraz klientów indywidualnych.

Tak więc nasza działaność koncentruje się na

  • szkoleniach pracowników instytucji i firm
  • szkoleniach klientów indywidualnych
  • wdrażaniu systemów i programów komputerowych

Zadowolenie naszych klientów oraz satysfakcja z dobrze wykonanej pracy, stały się motywami naszej działalności, dlatego też wciąż doskonalimy nasze umiejętności oraz staramy się zaoferować naszym klientom nowatorskie rozwiązania dla ich informatycznych i komputerowych problemów.